Всички наши продукти имат гаранция. Ако сте забелязали фабричен дефект или щети при транспортиране, ще разрешим проблема, чрез поръчване на нови части според гаранцията, подмяна на продукта с нов, ремонт за наша сметка или възстановяване на сумата.

При връщане на продуктите трябва да се спазват следните изисквания:

 • При връщане, продуктът трябва да е в своята оригинална опаковка
 • Сглобени или сглобявани продукти в добро състояние, не могат да бъдат върнати;
 • Продуктът не трябва да бъде повреден от клиента;
 • В случаите, когато причината за връщането на продукта е дефект, ние поемаме отговорността за подмяна на продукта или връщане на заплатената сума;
 • Продуктът трябва да е в търговски вид (етикетите, опаковките и инструкциите не трябва да бъдат повредени);
 • Върнатият продукт трябва да съдържа всички части и пакети, точно както е бил получен.

 24 месеца гаранция за качество

Всеки продукт, продавани от LUXDESIGN има своите основни качества, посочени в описанието. За всички продукти продавани от LUXDESIGN получавате гаранция от производителя, чиито общи условия можете да прочетете в описанието по-долу. При доставка на продукта, преди монтажа, внимателно проверете дали всичко е наред. Фактурата/касовата бележка, която сте получили при доставка на продукта трябва да се запази до изтичане на гаранционния срок, тъй като тя важи и като гаранционна карта.

Условия за валидност на гаранцията:

1.Гаранционни срокове.

 • Гаранционните срокове започват от датата на издаване на настоящата фактура/касова бележка и са валидни 24 месеца.
  Фактурата/касовата бележка се запазва от Купувача, до изтичане на гаранционния срок. Всяка рекламация задължително се предявява с настоящата оригинална гаранционна карта.

2. Монтаж

 • При сглобяване и монтаж, клиентът трябва да следва инструкциите;
 • Продуктът трябва да бъде използван по предназначение, в съответствие с правилата за производителя;
 • Гаранцията се отнася до дефекти в качеството на продукта, причинени по вина на производителя и по време на транспортирането от продавача.

3. Рекламации.

 • Клиентът предявява рекламация през времето на гаранционния срок веднага след забелязване на повредата.
 • Рекламацията се предявява по следните начини: – на място в офиса на ДОСТАВЧИКА всеки работен ден в работно време: град Асеновград, улица „Христо Ботев” №  90 или на имейл office@luxdesign.bg.
 • Доставете на място дефектиралият се продукт или го изпратете чрез куриерска фирма, заедно с копие на фактурата/касовата бележка до нашият офис: град Асеновград, улица „Христо Ботев” №  90;
 • Транспортирането на дефектиралият продукт до офисът на ДОСТАВЧИКА е за сметка на клиента. Доставки с куриерски фирми на дефектирали продукти, които са изпратени за наша сметка, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани обратно на клиента.

4. При транспортиране на продукта  да се спазват правилата указани на опаковката от производителя.
5. Отпадане на гаранцията. Клиентът губи правото си на гаранция в следните случаи:

 • Физически увреждания на продукта, следствие от монтажни дейности, от продължително и неправилно складиране и съхранение, от почистване на изделието с абразивни препарати, от неоторизирани поправки.
 • Увреждания на продукта, причинени от екстремни климатични условия или природни стихии – пожари, земетресения, наводнения.
 • Увреждане на изделието вследствие третиране с бои, лакове и химикали от страна на собственика.
 • Увреждания причинени от преместване, транспортиране, демонтаж и повторен монтаж на изделията.
 • Доставчика не поема гаранция за дефекти, които са възникнали в резултат на проява на небрежност.

Купувачът губи гаранционните права в следните случаи:

 • Дефекти причинени от отбелязаните в гаранционните условия и инструкции за употреба начини на неправилно използване на закупения продукт.
 • Дефекти, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране или неправилна употреба.
 • Дефекти, появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност, опити за поправка и др. причинени от клиента или трети лица.
 • Дефекти, появили се в резултат на продължително складиране, почистване на продукта с абразивни или неподходящи препарати, от домашни любимци и др.
 • Несъответствия, получени в резултат на съхранение или ползване при неестествени условия на замърсяване или влага.
 • Физически увреждания на продукта, следствие от монтажни дейности, от продължително и неправилно складиране и съхранение, от почистване на изделието с абразивни препарати, от неоторизирани поправки.
 • Увреждания на продукта, причинени от екстремни климатични условия или природни стихии – пожари, земетресения, наводнения.
 • Увреждане на изделието вследствие третиране с бои, лакове и химикали от страна на собственика.
 • Увреждания причинени от преместване, транспортиране, демонтаж и повторен монтаж на изделията.
 • Доставчика не поема гаранция за дефекти, които са възникнали в резултат на проява на небрежност.
 • Очакваната деформация на външната част дължаща се на естественото въздействие на експлоатацията във времето.
 • Мебелите са пострадали при форсмажорни обстоятелства.
 • Когато клиентът не е в състояние да предостави необходимите документи за предявяване на рекламация.

В случай на рекламация е възможно да бъде изискана допълнителна информация съдържаща се върху опаковката на продукта, затова препоръчваме да не изхвърляте оригиналната опаковка, докато мебелите не бъдат сглобени.

За появата на дефекти по време на експлоатация на мебелите, следва да ни уведомите. По време на гаранционния срок всички поправки или замени на продукти или части, попадащи в обхвата на гаранцията са за сметка на фирмата.

Ползвател/потребител, който е „потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през електронния магазина, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й. В случай, че ползвателя/потребителя се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ до електронния магазина и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована, заедно с всички придружаващи документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Ползвателя/потребителя.

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес:

LUXDESIGN , гр. Асеновград, улица „Христо Ботев” № 90 , на следния е-mail адрес: office@luxdesign.bg

Ползвателя/потребителя е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Електронния магазин е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 7 работни дни, считано от датата, на която ползвателя/потребителя е упражнил някое от правата си на отказ.

Отказ за възстановяване на суми.
LUXDESIGN има право да откаже възстановяване на суми за закупен и върнат продукт когато продуктът не е в търговски вид, целостта му или целостта на опаковката е нарушена или липсва.