1. Доставката се извърша от 25 до 45 работни дни, след като поръчката бъде одобрена. Цената на доставката е включена в стойността на избраната и поръчана от ползвателя/потребителя стока. Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриер или на превозвач, извършващ доставката и/или поради независещи от LUXDESIGN обстоятелства.

2.Стоките се доставят до посочен от ползвателя/потребителя адрес чрез собствен превоз на LUXDESIGN или с куриер, в рамките на 10 работни дни след получаване на стоката в склада. Доставка за поръчки над 1499 лв. е безплатна и се извършва на посочения от Вас адрес.

3. Областите, за които важи условието за безплатен транспорт за поръчки над 1499 лева са:

  • Пловдив;
  • Пазарджик;
  • София;
  • Смолян;
  • Кърджали;
  • Хасково;
  • Стара Загора;
  • Бургас;
  • Ямбол;
  • Сливен.

За останалите области се договаря допълнителна цена за доставка.

4. Трябва да има достъп с превозното средство до посочения от Вас адрес — при липса на достъп, доставката се извършва до най-близкото достъпно с транспорт място.

5. Стоките се доставят лично срещу подпис. За деня и часа на доставката ползвателя/потребителя е длъжен да присъства на посочения адрес. Доставената стока се отваря пред наш служител. Проверява за целостта на продукта и се подписва приемо – предавателен протокол.

6. Купувачът трябва да има готовност за внасяне на мебелите в жилището и ако няма такава да уведоми Продавача, за да се уточни друг начин за внасянето им.

6. Срещу допълнително заплащане, доставчикът може да внесе мебелите в жилището или офиса Ви (ако е това е възможно).

Мебелите се доставят опаковани. Инструкциите за монтаж се намират в пакетите.

Един ден преди доставката ще се свържем с Вас, за да потвърдите часовия интервал.

Преди да приемете и потвърдите поръчката, с подписване на приемо – предавателния протокол, моля направете внимателна проверка за евентуални външни повреди или липсващи части и ги отбележете в приемо – предавателния протокол. Ако сте забелязали повредите или липсващи части след като сте подписали, че сте приели стоката, следва да свържете се с нас до три дни на електронен адрес office@luxdesign.bg или на телефон 0884717858.